Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


Új programunk: ROMA Anyaklub Program
2011-ben a JDC/MAZS (American Jewish JOINT Distribution Committe) és a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundation, OSF) partnereikkel együttműködésben anyaklubok létrehozását kezdeményezték Magyarországon hátrányos helyzetű, roma közösségek által nagy számban lakott településeken. Az anyaklubok célja, hogy önsegítő csoportokként működve megkönnyítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a közös tevékenységek során jelentős közösségépítő szerepet lássanak el, valamint hosszú távon hozzájárulnak a roma közösség önszerveződéséhez, az állami intézményrendszer felé való érdekérvényesítési képesség növekedéséhez.
A Magyarországon elő roma közösségek sok kihívással néznek szembe. Magasan felülreprezentáltak a mélyszegénységben élők között, lakhatási körülményeik, életszínvonaluk jelentősen elmarad a hazai átlagtól. Nagy részük elszenvedője a lakóhelyi és az oktatásban tapasztalható szegregációnak, az átlagosnál jóval magasabb munkanélküliségnek.
A roma nők szerepe kulcsfontosságú a gyerekek oktatásában, a család egészségének, túlélési technikáinak alakulása szempontjából, ők gondoskodnak a férjükről, a gyerekekről, ők viselik gondját az időseknek, a betegeknek. Helyzetük viszont a roma férfiakénál is sérülékenyebb, mivel nemcsak etnikai, de nemi hovatartozásuk miatt is akadályok elé kell nézniük.

A program indításakor a JDC és az OSF létrehozott egy független szakértőkből álló bizottságot, akik a 41 jelentkező település pályázatát megszűrték. A kiválasztott pályázók első körben egy négy alkalomból álló tréning sorozaton vettek részt, ahol elsajátították a központ vezetéséhez szükséges tudást.

A pályázat második körének eredményeképpen a hátrányos helyzetű kistérségekből négy település civil szervezetei kapták meg az induláshoz és a program működésének első évéhez szükséges támogatást: Szarvas, Szikszó, Pécs és Kiskőrös. Ezen Klubok közül mindnek sikerült már 2011-ben elindulnia.
A klubok tevékenységét a résztvevők szervezik meg és bonyolítják le – ezek lehetnek programszerűek, vagy mindennapos látogatást szolgálóak. A központok egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy az anyák elhozhatják a gyerekeiket a találkozókra, ahol egy külön szobában vigyáznak rájuk. A gyerekfelügyeletet szintén a résztvevők látják el, felváltva. Az anyaközpont résztvevőihez bárki csatlakozhat, a részvétel és a közösen szervezett események látogatása ingyenes.

A projekt partnerei:
Nyílt Társadalom Alapítványok – Roma Kezdeményezések
Joint American Jewish Distribution Committee / IDP Programok és MAZS Alapítvány
Haver/ Uccu Alapítvány
CROMO Alapítvány
Dzsumbuj Tanoda Egyesület
Magyar Vöröskereszt
Roma Diplomások Országos Szövetsége


Vissza a hírlevél archívumba