Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


Megalakul a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat Baráti Köre
2013. március 10-én, a Magyar Zsidó Levéltár Családkutató Napján alakul meg a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat Baráti Köre!
A Szolgálat 2004. óta gondozza a nélkülözésben élő, gyermeket nevelő családokat, 2012-ig kb 500 család közel 1000 gyermekét segítette meg, elsősorban külföldi adományokból.
A rászorultság folyamatosan nő, a többségi társadalom szociális hálója pedig egyre ritkásabb. Hatalmas az igény arra, hogy a közösség maga próbáljon segíteni a leszakadókon, azokon a családokon, akik a szegénység reménytelen hétköznapjaiból önerővel már nem tudnak kilábalni. A zsidó közösségben a jótékonyság ősi parancsán alapulva komoly hagyománya van a nélkülözők megsegítésének, különösen a gyermekekről való gondoskodásnak.
Erőt, példát kell, hogy merítsünk a múltból, hogy ne nézzük közömbösen a szomorú valóságot! Ne várjunk mindig a külföldi segítségre, mert a válság őket is sújtja, egyre kevesebbet tudnak adni nekünk!
A Baráti Kör azért alakul meg, hogy munkánkat megismerjétek; hogy lássátok a szükséget, és azt is, hogy ha tudtok, hogy és hol segíthettek.
Azt ígérjük, hogy tagjainkat folyamatosan értesítjük a Családsegítő munkájáról, hogy baráti közösséget nyújtunk azoknak, akik szívesen vesznek részt a szolgálatban, akár mint önkéntesek, akár mint adományozók.
Szeretettel várunk a Levéltári Családkutató Napon, ahol bepillanthatsz a magyarországi zsidó családtörténet gazdag múltjába, a jótékonyság nagyszerű történetébe, a Jaffe Családsegítő munkájába, és csatlakozhatsz hozzánk érdeklődőként, tagként.
Szeretettek várunk 2013. március 10-én a Magyar Zsidó levéltárban délután 2 és 7 óra között. Cím: Budapest, VII. Wesselényi u. 7.
Egy kis kedvcsináló a Levéltár anyagából: A Pesti Izraelita Nőegylet tiszteletbeli tagsági oklevele Fochs Anton úrnak
A díszes oklevél felső harmadának képei a nőegylet tevékenységére utalnak. A képmező középén látható a Nőegylet leányárvaházának első, Damjanich u. 26. Sz. alatti épülete, melyben az oklevél kiállításának idején 12 kislányt neveltek a nőegylet költségén és felügyelete alatt.
Az épülettől jobbra és balra álló nőalakok a nőegylet többi jótékonysági terét jelképezik. Az almát osztó nőalak a szegények tápintézetére utal, melyben naponta harminc szegény kapott ebédet, felekezeti megkötés nélkül. A fiatal anyákkal és kisgyerekekkel körülvett másik nőalak kezében gyolcsot tart, hiszen a kelengyesegélyt ekkoriban még természetben osztották ki.
Az édesanyja emlékére komoly adományt tevő Fochs Antal tiszteletbeli tagsági oklevelét Gottesmann Marie, Bischitz Johanna és a nőegylet titkára, Buchsbaum úr írták alá.Vissza a hírlevél archívumba