Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


Köszöntjük az Olvasót, és boldog, kóser Peszahot kívánunk! Chag kaser szameiach!
A Pészah az egyiptomi szolgaságból való megszabadulás, a zsidóság néppé válásának az ünnepe. Ilyenkor az ősi Izraelben minden család elzarándokolt a jeruzsálemi Szentélybe, hogy bemutassa hálaáldozatát az Örökkévalónak, aki kivezette őseit a rabságból.
A mai szertartásos széder vacsora is hálaadás, a Hagadában leírt rend szerint, eleget téve a Szentírás parancsának, hogy „Beszéld el gyermekeidnek azon a napon…”

A hagada szó jelentése elbeszélés. A vacsora elején egy gyermek megkérdezi, hogy mire a nagy felhajtás. A kérdésre elbeszéljük a zsidók történetét Ábrahámtól a csodás megszabadulásig. Mert ezen az estén „Kivezetlek Egyiptom szolgaságából,
megváltalak benneteket,
népemmé teszlek benneteket,
megmentelek benneteket.”

A szabadság ünnepén „Minden nemzedék köteles úgy tekinteni magára, mintha ő maga vonult volna ki Egyiptomból…” A szabadság igénye és élménye mindahányunknak megadatik, de nekünk magunknak is át kell élnünk a fontosságát, nagyszerűségét.


Vissza a hírlevél archívumba