Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


Április 28-a Lag BaOmer, a sokarcú ünnep
Ezen a napon kirándulunk a zöldbe, tábortüzet rakunk, levágjuk – először – a három éves kisfiúk haját (a pajesz marad!), megajándékozzuk őket az első olvasókönyvvel, esküvőket tartunk, ünnepeljük az Izraeli Hadsereget, és persze eszünk.
Mivel kevés a zsidó örömünnepünk, rögtön többféle örvendetes eseményt is kötünk ehhez a dátumhoz.
Tehát egy napon ünnepeljük az egymás iránti tiszteletet és a küzdőszellemet! Chag sameiah!
Ez a nap az Ómerszámlálás 33. napja. A számlálás Pészah első estjén, a szabadság születésekor kezdődik, és Shavuotig, a Törvény elfogadásának napjáig tart, sorba véve a napokat a szabadulástól a törvény elfogadásáig.
Az időszámítás szerinti II. században, a rómaiak elleni Bar Kohba felkelők táborában szörnyű járvány pusztított, amelyet a hagyomány szerint a Mindenható azért küldött az amúgy is szorongatott lázadókra, mert tiszteletlenül bántak egymással. Az Ómer 33. napján a járvány megszűnt. Ez alapos ok az örömre. E szerint a történet szerint Lag BaOmer az egymás iránti megbecsülés és a kölcsönös tisztelet ünnepe.
A felkelés szellemi atyjának, Rabbi Akivának 24 000 tanítványa halt meg a járványban, csak öt tanítvány maradt életben. A legkiválóbb, Rabbi Simon bar Jochaj írta a Zohart, a Kabala, a zsidó miszticizmus alapművét. A hagyomány szerint ezen a napon halt meg, és halála előtt megosztotta tanítványaival a Kabala legmélyebb titkait. Ezért ezen a napon ünnepeljük a rabbinikus tanulmányokat végző diákokat.
A középkorban a shul-ok tanulói ezen a napon kimentek a zöldbe, és végre kirándultak egyet. Ez is megünnepelendő.
A modern Izrael harcos cionistái újrafogalmazták Lag BaOmer jelentését, és a Bar Kohba felkelés diadalaira helyezték az emlékezés hangsúlyát. Ez az interpretáció a járvány áldozatait a harcok áldozataival azonosítja, a 33. napot pedig a győzelem napjának tartja. Az ő történetük középpontjában Bar Kohba, a hadvezér áll, és nem a rabbik. Ebben az értelmezésben Lag BaOmer az izraeli küzdőszellem ünnepe.
Tehát egy napon ünnepeljük az egymás iránti tiszteletet és a küzdőszellemet!
Chag sameiah!


Vissza a hírlevél archívumba