Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


Anyaközpont létrehozására felkészítő tréning - Pályázati felhívás
Budapest, 2011.02.16.
Az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványon (MAZS) keresztül a Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Programmal és további partnereivel együttműködésben pályázatot hirdet anyaközpont létrehozására felkészítő tréningen való részvételre.

Az anyaközpont fogalma

Az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) a MAZS Alapítványon keresztül, a Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezések Program és partnereik anyaközpontok létrehozását kezdeményezik Magyarországon hátrányos helyzetű, roma közösségek által nagy számban lakott településeken.

Az anyaközpont olyan közösségi fórum, amely lehetőséget teremt arra, hogy a nők olyan dolgokkal foglalkozzanak, amelyek nőként lényegesek számukra. Az anyaközpontok önsegítő csoportokként működnek, ahol a nők közösen megoldást találhatnak olyan problémákra, melyekkel egyedül nem, vagy nehezebben tudnának megbirkózni. A központok tevékenységét tagjaik szervezik meg és bonyolítják le. Egyik legfontosabb tulajdonságuk az, hogy az anyák elhozhatják gyermekeiket a találkozókra, ahol egy külön szobában vigyáznak rájuk, felváltva.

Az anyaközpontok további célja többek között, hogy megkönnyítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a közös tevékenységek során jelentős közösségépítő szerepet lássanak el, valamint hosszú távon hozzájáruljanak a közösségek önszerveződéséhez, az állami intézményrendszer felé való érdekérvényesítési képesség növekedéséhez.

Az anyaközpontok a helyi igényektől függően az alábbi témákat ölelhetik fel:
- Nők érdekérvényesítési képességeinek fejlesztése, képzések szervezése
- Egészség, egészségfejlesztés
- Kommunikáció javítása a helyi intézményekkel
- Gyermekek korai fejlesztését, iskolai teljesítményük javítását célzó programok
- Közösségfejlesztő programok szervezése
- A helyi igényekhez igazodó szolgáltatások

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a képzés résztvevői elsajátítsák az anyaközpont elindításához szükséges ismereteket, és a tréning végeztével pályázatot nyújtsanak be ilyen központok létrehozására. Ezek közül a 3 legfelkészültebbet a Roma Kezdeményezések Program és partnerei 2011 júliusától modell projektként elindítják, és támogatásukat biztosítják. A program kiterjesztése további helyszínekre 2012 elején várható.

A képzés időtartama 4-szer 2 nap. Az egyes alkalmak Budapesten kerülnek megrendezésre a 2011 márciusától 2011 júniusáig tartó időszakban. A tréningen 10 településről összesen 20 nő vehet részt.

A képzés témái: igényfelmérés lebonyolításának elsajátítása, klubtagok mobilizálása, konfliktuskezelés, érdekérvényesítés kommunikációs eszközei, csoportépítés, közösségfejlesztési módok, vezetési kompetenciák fejlesztése, partnerség kialakításának módja, stb.

Kik pályázhatnak?

A tréningre nők - magánszemélyek vagy civil szervezetek delegáltjainak - jelentkezését várjuk. Az érdeklődőket szeretnénk bátorítani, hogy minden helyszínről 2 fő jelentkezzen a képzésre.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent az, ha a képzésre jelentkező 2 személy legalább egyike valamelyik magyarországi roma közösséghez tartozónak vallja magát.

A képzés költségeinek fedezése

A kiválasztott résztvevők képzési díját, szállás és utazási költségét, valamint étkeztetési költségét a MAZS Alapítvány az American Jewish Joint Disrtibution Committee–től kapott forrásból fedezi.

Hogyan lehet pályázni?

A felhíváshoz mellékelt pályázati adatlapot kitöltve e-mailben kérjük elküldeni az anyakozpont@gmail.com e-mail címre.

E-mail hozzáférés hiányában a pályázatokat postai úton erre a címre lehet elküldeni:
MAZS Alapítvány
1075 Budapest
Síp utca 12.

A jelentkezések beérkezésének határideje: 2011. március 7. 24:00 óra (az ezen az időponton túl beérkező pályázatokat nem tudjuk fogadni).

A jelentkezők kiértesítésének várható időpontja: 2011. március 14.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Czinkóczi Anita, e-mail: aczinkoczi@osi.hu, tel.: +36 30 660 8240
vagy
Jó Marianna, e-mail: Marianna.Jo@jdc.hu, tel.: +36 20 962 7382

Az első tréning időpontja: 2011. március 4. hete

A képzést a Cromo Alapítvány bonyolítja le.

A projekt partnerei: Nyílt Társadalom Alapítványok, American Jewish Joint Distribution Committee a MAZS Alapítványon keresztül, Cromo Alapítvány, Magyar Vöröskereszt, Dzsumbuj Tanoda Egyesület, Roma Diplomások Országos Szövetsége, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Haver Alapítvány, Uccu Alapítvány, Egység a Különféleségben Alapítvány.

Pályázati adatlap letöltése


Tudta Ön, hogy...

Több mint 100 önkéntesünk látogatja rendszeresen a Holokauszt túlélőket.