Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


TÁMOP 5.5.1-11/1 "Narancsliget"
Copyright MAZS

SAJTÓKÖZLEMÉNY


VÉGET ÉRT A NARANCSLIGET PROJEKT
Június 30-án befejeződött a TÁMOP 5.5.1-11/1 „Narancsliget” - „Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program, mely a MAZS Alapítvány első Európai Uniós támogatásból finanszírozott programja volt.
A kétéves projekt 2012. július 1-jén indult, az Új Magyarország program keretében, Budapest zsidónegyedében. A project időtartama alatt több mint 700 ügyfelet értünk el a legkülönfélébb szolgáltatásokkal (tanácsadás, közösségi programon való részvétel stb.). Ügyfeleink között szinte minden korosztály megtalálható a kisgyermektől kezdve a nyugdíjas korúig. Összesen hét új közösséget hoztunk létre: speciális csoport, kézműves foglalkozások és Szívességcsere központ formájában. 24 hónap alatt 14 rendezvényt valósítottunk meg a legkülönbözőbb helyszíneken, a partnerszervezetekkel együttműködve.
Ezek közül példaként említjük a VII. kerületi önkormányzat szociális szervezeteivel közösen tartott családi napokat a Klauzál téren. Ott voltunk a Judafest Zsidó Kulturális és Gasztronómiai Utcafesztiválon is, amelyet minden évben több ezren keresnek fel. Együtt ünnepeltünk a családokkal a Bálint Közösségi Házban (VI., Révay utca 16.), a Marcibányi téri sportcentrumban pedig gyereknapoztunk és sportoltunk. A 33,1 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósult komplex program célja a családi közösségek megerősítése volt, többféle egymásra épülő és egymást kiegészítő szakmai elemmel: tanácsadás családtámogatási ellátássokkal és családi kedvezményekkel kapcsolatban; szívességcsere központ, ahol a közösség tagjai egymást is segíthetik; önkifejezést segítő kézműves foglalkozások; mentálhigiénés segítségnyújtás a speciális csoporton és a pszichológiai tanácsadáson keresztül; önfoglalkoztató képzés és közösségépítő rendezvények.
A projektről bővebb információt a www.mazs.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: RŐFÖS-HORVÁT LÁSZLÓ programvezetőtől.
Elérhetőségei: 06-1-888- 9413, rofos@mazs.hu

A MAZS Alapítvány a TÁMOP- 5.5.1-11/1 "Narancsliget" - "Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című nyertes pályázaton belül az alábbi projectek szakmai és módszertani megvalósítását végzi:

1. Tevékenységcsoport: Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások:
1.1. szívességcsere központ- önkéntes szolgáltatások cseréje
A Narancsliget Adományközponton belül szeretnénk létrehozni szívességcsere központunkat.
További információk

1.5 és 1.6. tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben; családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás;
Tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben, illetve információnyújtást a rendszeresen változó családtámogatási ellátásokról és kedvezményekről.
További információk

2. Tevékenységcsoport: Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések:

2.1 gyermekgondozásból visszatérő szülők számára tanácsadás megszervezése a célcsoport szükségleteinek figyelembe vételével.
A JAFFE Családsegítő Szolgálatban regisztrált családok nagy része több gyermekes. A gyermekgondozásból visszatérő szülők számára megszervezett tanácsadás kiterjed a gyermekfelügyelet megoldására, a részmunkaidős elhelyezkedési lehetőségekre, a családtámogatási ellátások és munkavállalás kapcsolatára, és az önfoglalkoztatásra egyaránt.

2.3 önfoglalkoztatás támogatására irányuló tanácsadás és képzés.

A Szívességbank lényege, hogy az ember időként különféle szívességeket tesz ismerőseinek, amelyet esetleg később más formában visszakaphat, vagyis a közösség tagjai a saját felajánlásaikat és igényeiket pénz nélkül (nem jövedelemszerzés céljából) cserélik.
További információk

3. Tevékenységcsoport: Közösségépítő programok – családi életre nevelés, tréningek, rendezvények:

3.1 Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek, foglalkozások

Pszichológiai tanácsadás
További információk

Család- és párterápia
További információk

Speciális csoport
További információk

3.6 Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, programok eseti, vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben résztvevő célcsoporttagok számára.
További információk
További hírek

4.2 A projekt megvalósításhoz szükséges Adományközpont kialakítása
További információk

Magyarország megújulEU logo
C típusú tábla


5.5.1-11/1 „Narancsliget” - „Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program