Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

Az Éld át projekt és a Bálint Ház támogatói 

A Német Nagykövetség, a Mazsihisz Ifjúsági Csoportja és a Centropa Alapítvány.
A projekt célja egy interaktív programon keresztül bemutatni a zsidó élet alapköveit, nem zsidó gyerekeknek. Célunk, hogy megismerkedjenek a zsidó élet eseményeivel, az ünnepekkel, a zsidó otthonnal, szokásokkal.

Bővebben >

MORE roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési program

2014. októberében elindult a MORE Projekt, a MAZS Alapítvány roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési programja, amely a Dr. Ámbédkar Iskolában, Sajókazán valósul meg az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap, az EUJS és a MAZS támogatásából. A projektben 20 Borsod megyei roma fiatal 2016 tavaszáig kétheti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon és táborokban vesznek részt.

Bővebben >

A Tedd projekt és a Bálint Ház támogatója a Mazsihisz Ifjúsági Csoportja.

A projekt célja a zsidó közösség kapcsolatának erősítése különböző, a társadalom perifériáján élő csoportokkal. Ezáltal egyszerre erősíthetjük a magyarországi zsidó közösség belső összetartását és helyzetét a magyar társadalomban, valamint kivehetjük a részünket a „tikun olam”, a világ jobbá tételének micvájából.

Bővebben >

MORE roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési program

2014. októberében elindult a MORE Projekt, a MAZS Alapítvány roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési programja, amely a Dr. Ámbédkar Iskolában, Sajókazán valósul meg az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap, az EUJS és a MAZS támogatásából. A projektben 20 Borsod megyei roma fiatal 2016 tavaszáig kétheti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon és táborokban vesznek részt.

A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű, szegregált környezetből érkezett fiatalok olyan közösségépítéshez szükséges vezetői készségeket sajátítsanak el, melynek segítségével később képesek lesznek egy ifjúsági szervezet megalakítására és egy önfenntartó, aktív közösség megszervezésére. Ez létfontosságú a Borsod megyei roma közösségek kiszolgáltatott helyzetének csökkentéséhez, melyben nagy szerepe van az alulról jövő kezdeményezések és az érdekérvényesítési törekvések hiányának.

A projekt 2014. októberében egy budapesti, háromnapos táborral kezdődött, ahol a résztvevők a Bálint Házban és az Izraeli Kulturális Intézetben megismerkedtek egymással, és a projekt munkatársaival. A tábort követően roma és nem roma képzőink segítségével tartottunk foglalkozásokat identitás és roma identitás témakörökben.

A továbbiakban foglalkozásainkon szó lesz a közösségépítés fontosságáról, vezetői készségekről, és egy civil szervezet fenntartható működéséhez szükséges folyamatokról. Következik még kettő tábor, melyek közül az egyik nem csak a projekt résztvevőinek szól, hanem zsidó fiatalokat is szeretne vendégül látni. A projekt tematikája és a róla készült film nyilvános fórumokon is elérhető lesz.

A Tedd projekt és a Bálint Ház támogatója a Mazsihisz Ifjúsági Csoportja.

A projekt célja a zsidó közösség kapcsolatának erősítése különböző, a társadalom perifériáján élő csoportokkal. Ezáltal egyszerre erősíthetjük a magyarországi zsidó közösség belső összetartását és helyzetét a magyar társadalomban, valamint kivehetjük a részünket a „tikun olam”, a világ jobbá tételének micvájából.

Az előkészítési szakaszban a résztvevő zsidó fiatalok csapatépítő programokon, önismereti és szociális felkészítésben vesznek részt. Ennek során a résztvevők alapos szakmai felkészítésben részesülnek társadalmi egyenlőtlenségek, szociális érzékenység és a társadalmi csoportok közötti kapcsolatok témáiban.

A második szakaszban a résztvevők találkoznak a társadalom perifériáján létező csoportok képviselőivel. A találkozók során eleinte egymás megismerése, a későbbiekben közös művészeti, közösségi alkotások létrehozása dominál. A művészeti eszközök használata különösen fontos azok erős közösség építő, önkifejező valamint terápiás jellege miatt.

A későbbiekben a találkozók során létrehozott alkotásokból utazó kiállítást hozunk létre. A kiállítás mellett a résztvevők találkoznak a kiállítás megtekintőivel, megosztják tapasztalataikat, így a szélesebb társadalom számára is elérhetővé teszik a projekt során szerzett tapasztalataikat.

A jövőben szeretnénk ezt a kiállítást más helyszíneken is a fentiekhez hasonló módszertannal bemutatni. A projekt esetleges későbbi bővítése során a kiállítást alapként használhatjuk a tizenéves korosztály elérésére. Az utazó kiállítást iskolákba vinnénk el, a megtekintés után pedig kerekasztal beszélgetést vezetnénk a projekt tapasztalatairól, előítéletekről és elfogadásról.

Az utazó kiállítást már több iskolában várják a gyerekek, akikkel már dolgoztunk és alkottunk együtt. Több civil szervezet támogatja a programot és szívesen együttműködnének a projekt állomásainak létrehozásában. Ilyen szervezet például a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület és az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány.

A projekt lehetőséget adna a zsidó gyerekeknek az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére, tapasztalatokat szerezve, úgy, hogy közben másokkal törődnek.

Bővebben a projektről >

Az Éld át projekt és a Bálint Ház támogatói

A Német Nagykövetség, a Mazsihisz Ifjúsági Csoportja és a Centropa Alapítvány.
A projekt célja egy interaktív programon keresztül bemutatni a zsidó élet alapköveit, nem zsidó gyerekeknek. Célunk, hogy megismerkedjenek a zsidó élet eseményeivel, az ünnepekkel, a zsidó otthonnal, szokásokkal. A program váza egy interaktív kiállítás lenne, ahol az iskolás gyerekeknek egy zsidó otthonon keresztül mutatnák be a mai magyar zsidó életet. A lakás különböző pontjain a zsidóság különböző ünnepeivel, szokásaival ismerkedhetnek meg.

A kiállítás mozgatható lenne, mivel hosszú távú célunk, hogy később a programmal vidékre is eljussunk. Budapesten helyszínünk a Bálint Ház lenne, de szívesen elmegyünk az iskolába is. Az interaktív kiállítás tartalmát izgalmas és látványos díszletelemekkel támogatjuk majd, hogy a résztvevők tényleg bele tudják élni magukat a játékba.

A programot szeretnénk eljuttatni minél több iskolához, szerevezését és a kapcsolatrendszer kiépítését a program koordinátora intézi majd. A koordinátor szervezi majd a remélhetőleg egyre nagyobb önkéntes csapatot is. Reményeink szerint a zsidó iskolák felső évfolyamaiból kerül majd ki az önkéntesek többsége, a kiállítás számukra is különleges tanulási élményt jelent majd. A felső tagozatos illetve gimnazista nem zsidó gyerekeket szeretnénk megszólítani a programmal. A programról készülni fog egy bemutatkozó kisfilm, mely a promóciót hivatott majd elősegíteni.

A projekt egy oktatást kiegészítő program lesz az arra nyitott iskolákban, akár a történelem, akár az osztályfőnöki óra keretein belül. A program terveink szerint két és fél három órát vesz igénybe. A legfőbb célunk, hogy az előítéleteket felszámoljuk és közvetlen, korszerű élményekkel hozzuk közel a zsidóságot a gyerekekhez, élményszerű „tanítással” oktassunk.

Bővebben a projektről >