Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

Gratulálunk a Wallenberg díjasoknak!

2020. január 21.

A Raoul Wallenberg díjat 1988 óta nyújtják át minden évben olyan polgárjogi aktivistának, civil szervezetnek, akik bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak. Díjat kaphatnak települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai, akik példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben és/vagy a társadalmi konfliktusok feloldásában, és tevékenységükkel közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében. A díjat megkaphatják azon írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik munkásságukkal hozzájárulnak az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigány-ellenesség leküzdéséhez, rávilágítanak azok demokrácia- és szabadság ellenességére. A díjat továbbá odaítélhetik azoknak az egyházi személyeknek, egyházi közösségeknek, akik hitéleti tevékenységük során aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok, felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében."

A 2019-ben kiírt díjat a következő kiemelkedő társadalmi szerepvállalók kapták meg :

Dr. Majsai Tamás - teológus, kutató, kimagasló képviselője azon egyházi személyeknek, akik kitartóan keresik a választ arra, hogy a magyar társadalomnak milyen a szerepe a hazai zsidóság tragikus sorsában.

Kaczvinszky Barbara - újságíró és filmes szakember, aki dokumentumfilmjeit esélyegyenlőség, örökbefogadás, különböző vallások és felekezetekés a kisebbségek helyzetének bemutatásáról készítette Több csatornán is foglalkozott a zsidóság helyzetének bemutatásával, és aktívan támogatja a hajléktalanok ügyét is.

Setét Jenő - polgárjogi aktivista, a romákat érő szegregció elleni harc egyik legmarkánsabb képviselője és szószólója, az Idetartozunk Egyesület vezetője, számos közösségi fellépés és demonstráció vezetője.

Bogdán László - polgármester, egy önellátó mintafalu vezetőjeként, a közösséget alapul tekintve dolgozik 2002 óta azért, hogy a munkanélküliséget csökkentve távol tartsa a mélyszegénységet Cserditől.

Iványi Gábor - tanár, alapító lelkésze a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek, a Wesley János Lelkészképző Főiskola megbízott igazgatója, rektora, aki kiemelkedően sokat tett a magyar holokauszt emlékezetéért. Elismert emberi jogi aktivista. Óvodát, iskolát alapított, valamint hajléktalanok számára menedékhelyet.

Prof. Dr. Szigeti Jenő - tudós, egyháztörténeti oktató. Egész életében kiemelten kezelte a kisebbségvédelmet az érintettek felemelése és bátorítása érdekében. Olyan generációt nevelt hallgatóiból, akik hasonlóan figyelnek a kisebbségi lét minden rezdülésére is.

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, és reméljük, hogy sokáig tudják végezni sokszor küzdelmes, de annál nemesebb küldetésüket. 

 ***

Raoul Gustaf Wallenberg

1944 őszén Raoul Wallenberg, a budapesti svéd nagykövetség különleges követe azzal a céllal érkezett a magyar fővárosba, hogy mindent megtegyen a városban csapdába esett, üldözött zsidók megmentésének érdekében. 1944. májusa és júliusa között a magyarországi zsidók deportálásával megbízott Eichmann irányításával 400.000 embert vagoníroztak be és szállítottak el az országból - főként Auschwitzba. Így, sajnos, Wallenberg érkezésekor Budapesten már csak körülbelül 230.000 zsidó élt.

Wallenberg a nyilaskeresztes rezsim budapesti tombolásának ideje alatt és a város ostromának idején több ezer embert mentett meg a deportálástól és a haláltól úgy, hogy Per Anger diplomata társával együtt svéd útleveleket állítottak ki az üldözötteknek. Az általuk megmentettek becsült száma 7 ezer és 9 ezer fő között van.

1945. január 17-én, Budapest ostromának ideje alatt, eltűnt Budapestről. Csak két évtizeddel később derült ki, hogy a szovjet hatóságok (SMERSH) elrabolták és a hírhedt moszkvai Lubyanka börtönben tartották, ahol 1947-ben, 34 évesen halt meg. Elrablásának és halálának körülményei a mai napig ismeretlenek.

 

Forrás: OSA, Wikipedia, Wallenbergegyesulet.hu

 


Megosztás