Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

SEGÍTHETÜNK? SZOLGÁLTATÁSAINK

S z o c i á l i s  s z o l g á l t a t á s o k

jaffe_kisfiu300x200.jpg

Családgondozás és egyéni tanácsadás

Családgondozóink információnyújtással, tanácsadással segítik a nehéz élethelyzetben lévő gyermekes családok szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzájutását, és támogatják a közösségi életbe való bekapcsolódásukat.

Eseti krízissegély és tárgyi segítségnyújtás
Hozzájárulunk a rászoruló családok napi szükségleteinek kielégítéséhez (pl. élelmiszer, gyógyszer, gyermekruházat, rezsi-költségek támogatása). Gyermekjáték és könyv-kölcsönzés, Heszed Babaápolási és felszerelési cikkek kölcsönzése, szemüveg

készíttetés.

 

 

M e n t á l h i g i é n é s  s e g í t s é g n y ú j t á s


Pszichológiai tanácsadásjaffehonlap300x200.jpg

Családi problémák, egyéni, párkapcsolati krízisek felismerése, kezelése, tanácsadás szakképzett pszichológus segítségével.

Családterápia
Segítségnyújtás kapcsolati krízisben lévő családoknak, házastársi, párkapcsolati és gyermeknevelési problémák esetén.

A terápia az egész család részvételével történik.

 

 

K ö z ö s s é g i  é s  s z a b a d i d ő s  p r o g r a m o k

jaffe_kisgyerekek300x200.jpg
Gyermekek nyári táboroztatása

- Szarvasi Tábor 

Szociális alapon hozzájárulunk a gyermekek nyári szarvasi táborozásához.
 

Zsidó hagyományok ápolása
A Bálintházzal és a Hitközség különböző körzeteivel együttműködve rendszeresen szervezünk a zsidó vallási ünnepekhez kapcsolódó családi programokat támogatott családjaink részére.
 

Önkéntes program
Felnőtt és fiatal önkéntesek, családok bevonása önkéntes tevékenységbe: programok szervezése, lebonyolítása, időslátogatás, telefonügyelet, szociális szolgáltatásokba segítés, adományok gyűjtése.

Önkéntesség és jelentkezés itt: http://jdc-mazs.hu/hu/tamogatas-onkentesseg/onkentesseg 

 

 

K ö l c s ö n z é s / H e s z e d

(heszed szó jelentése: emberi kegyesség)

Mit és ki kölcsönözhet?jaffe_onkentes2_300x250.jpg

A Jaffe Családsegítő Szolgálat az adományba kapott tárgyakat/eszközöket továbbadja azoknak, akik elfogadják a kölcsönzési feltételeket (kölcsönzési szerződés megkötése, átvételi elismervény aláírása és jelképes kölcsönzési díj befizetése). (lásd Heszed gyógyászati segédeszközök, babaholmik és sportfelszerelések eszköz és díjlista 2017)

Igényléskor elsőbbséget élveznek a szociálisan rászoruló, programunkban már regisztrált kliensek. A rájuk vonatkozó kölcsönzési díjak a „külsős áraknál” még kedvezményesebbek (kliens kölcsönzési díj).

Heszed gyógyászati segédeszközök, babaholmik és sportfelszerelések eszköz és díjlista

Gyógyászati segédeszköz

 

egységes

Kliens

kölcsönzési

díj

Külsős

kölcsönzési

díj

Járókeret (fix) (Al)

db

1500

1500

4000

Járókeret (kerekes) (Al)

db

2000

2000

5000

Rollátor (kerekes járókeret)

db

3500

3000

8000

Mankó

pár

2000

1500

5000

Bot

db

1000

1000

3000

Bot (3-lábú)

db

1500

1500

4000

Kézi súlyzó

db

1000

1000

2000

Kapaszkodó (fürdőszobai)

db

1000

1000

1500

Fürdetőszék

db

2000

2000

5000

Szoba WC (kerekes)

db

3000

3000

6000

Szoba WC (fix)

db

2000

2000

5000

WC (magasító)

db

1500

1500

3000

Kerekesszék

db

4000

4000

9000

Ágy (kórházi)

db

5000

3500

10000

Felfekvés elleni/dekubitusz matrac

db

1500

2000

3000

Párnaemelő

db

1000

1500

3000

Szobakerékpár (sima)

db

2000

3000

4000

Szobakerékpár (digitális)

db

3500

5000

8000

Babafelszerelés

       

Babamérleg (analóg)

db

2000

2000

4500

Babamérleg (digitális)

db

2500

2000

5000

Baba etetőszék

db

2500

2000

6000

Babaágy (rácsos fa)

db

3000

2000

6000

Babaágy (utazóágy)

db

3000

2000

6000

Babaőr

db

2500

2000

5000

Légzésfigyelő (Angel Care)

db

2500

1000

5000

Babaszoba párásító

db

2000

1500

5000

Tejszívó

db

1500

1000

3000

Bébikomp

db

2000

2000

4000

Autós űlés magasító

db

1000

1500

2000

Autós űlés (bekötős)

db

2000

2000

3000

Babakocsi (használt)

db

2000

3000

5000

Babakocsi (újszerű)

db

3500

5000

8000

Babahordozó

db

2500

3000

5000

Sportfelszerelés

       

Gyerekbicikli

db

2000

2000

4000

Bukósisak

db

1000

1000

2000

Szánkó (fa)

db

2000

2000

5000

Korcsolya (bőr/régi)

db

1000

1000

3600

Korcsolya (műanyag)

db

2000

2000

4200

Sícipő

db

1500

2000

4000

Síléc

db

2500

2000

6000

Síbot

db

1000

1000

2000

 

Meddig vehetők igénybe az eszközök?

A kölcsönzési idő maximum 6 hónap, amely meghosszabbítható.

Az igénylés módja:

Az igényt be lehet jelenteni interneten keresztül (a lent található regisztrációs lap kitöltésével), telefonon vagy a szociális munkásán keresztül.

Elérhetőségek:

Cím: 1075 Budapest Síp utca 17.

E-mail: kolcsonzes@mazs.hu

Telefonszám: (1) 599-9192

Kölcsönzés nyitva tartási ideje: szerda 9 és 12 óra között

Díjfizetés módjai:

- Postai sárga csekken

Kérjük, e-mailben vagy telefonon adja meg postacímét, erre a címre kiküldünk egy kitöltött sárga csekket, amit bármelyik postahivatalban befizethet. Kérjük, hogy a feladóvevényt hozza magával a kölcsönzéskor!

- Banki átutalással

A MAZS Alapítvány folyószámlájára: 10800021-20000001-09199036; (A szöveges részbe kérjük, tüntesse fel a nevét, regisztrációs számát, amit szociális munkásától is kikérhet, illetve a „Heszed” szót!)

Néhány fontos tudnivaló a kölcsönszerződésről

Az eszköz karbantartásáért a kölcsönvevő felelős, a javítást viszont csak a MAZS Alapítvány végezheti vagy végeztetheti el. A javítás költségei a rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén a kölcsönvevőt terhelik. Ha a készülék rendeltetésszerű használat során romlik el, akkor a MAZS Alapítvány térítésmentesen rendelkezésre bocsájt egy másik készüléket. Kölcsönzési idő lejárta után visszahozott tárgyak esetében késedelmi díjat számolunk fel. Vissza nem hozott, vagy teljesen használhatatlan állapotban visszaszolgáltatott eszközök esetében pedig kártérítést kérünk ügyfeleinktől. Az eszközök elvitelét, valamint visszaszállítását minden esetben a kölcsönzőnek kell megoldania!