Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

T Á M O G A T Á S  F E L T É T E L R E N D S Z E R E

A MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat programjába való bekerülés feltételei:

- Izraelita vallású, származású, illetve kötődésű családok, akik legalább egy 18 év alatti gyermeket nevelnek. A program munkatársai kérhetnek zsidósági igazolást a jelentkező családtól.
- 18 év feletti fiatal csak akkor részesülhet a program szolgáltatásaiból, ha nappali tagozatos hallgató, de ebben az esetben sem haladhatja meg életkora a 25 évet.
- Másképességű (testi és/vagy értelmi képességei miatt hátrányos helyzetű) gyermek, fiatal esetében az életkorhatár szintén 25 év.
- Állami gondozásba került, gyámság alatt lévő, illetve nevelőszülőknél élő zsidó gyermekek.

Kritériumrendszer:
- Jövedelemhatár: az egy főre jutó havi nettó bevétel a családon belül: 50.000 Ft.
A jövedelemhatár túllépése önmagában nem kizáró ok, mert figyelembe vesszük a család egyéb körülményeit is, pl. szülők munkaügyi státusza, gyermekek száma, betegségek, lakáskörülmények, közüzemi tartozások, stb.

Szerződéskötés:
A családsegítő szolgálat munkatársai minden ügyféllel kötnek írásban egy együttműködési megállapodást. Ez a szerződés segít pontosítani a szükségleteket és a problémákat. Fontosnak tartjuk, hogy a közösen kialakított célok elérése érdekében mindenki (az ügyfelek és a családgondozók egyaránt) tisztán lássák a jogaikat és a kötelezettségeiket, valamint azokat a módszereket és szerepeket, melyek megjelennek a közös munkában.
Szervezeti célunkkal és küldetésünkkel összhangban olyan önálló zsidó közösség építésében szeretnénk segíteni, ahol a közösség tagjaiban felébresztjük az egyéni és társadalmi felelősségérzetet.

Számítunk arra, hogy az általunk támogatott családjaink aktívan részt vesznek a közösségi programokon (Álláskereső Klubban, Szülőcsoportban, kézműves foglalkozásokon, stb.), illetve önkéntes feladatok ellátásában is segítenek nekünk (pl. Ruhabörzék szervezésében, adminisztrációs munkában, korrepetálásban, pakolásban).

A támogatás mértéke:
A támogatás mértéke differenciált, avagy minél rosszabb szociális jellemzőkkel rendelkezik egy család annál nagyobb összegű támogatást vehet igénybe. A támogatás formája nem készpénz, hanem szolgáltatás.
Az alapítvány elismeri azt a tényt, hogy minden család esete egyedi. A támogatások megítélésénél elsősorban a gyermekek érdekeit vesszük figyelembe.

Jelentkezni, érdeklődni lehet:
Ügyfélfogadási időben személyesen a VII. kerület, Síp utca 17-ben.
E-mailen: jaffejfs@mazs.hu
Telefonon: (1) 888-9467